Hài tết 2016 mới nhất “Làng Ế Vợ 2” Full HD – Chiến Thắng, Bình Trọng. Bộ phim hài Tết 2016 “Làng ế vợ 2” với tình tiết vẫn xoay quanh nội dung một nhóm trai làng dùng mọi cách để bảo vệ gái làng.