Tiểu phẩm hài Hoài Linh “Xàm Xí” – Chí Tài, Việt Hương. Tiểu phẩm hài Hoài Linh Xàm Xí chắc chắn sẽ mang lại tiếng cười cho các bạn, tiểu phẩm được góp mặt với danh hài Việt Hương, Thúy Nga.