Trực tiếp “Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2016 Tập 18” ngày 13/5/2016. Mời các bạn cùng đón xem Trực tiếp chương trình tìm kiếm tài năng Việt nam 2016 Tập 18 – Đêm Chung kết xếp hạng Trực tiếp 13/5/2016.