Video hài mới nhất 2016 “Khó ở” Trấn Thành. Xem tiểu phẩm hài khó ở Trấn thành với pha diễn hài chết cười với ông già khó tính.