Trực tiếp THVL1 “Âm mưu và tình yêu tập 348” ngày 13/5. Con gái của bà Kokina rất bướng bỉnh không bao giờ chịu nghe lời bà, dường như bà và Kina không hợp nhau, Xem Âm mưu và tình yêu tập 348

Giới thiệu phim:

Gopi đi vào phòng Vidya và thấy điện thoại di động của Meera trên giường. Âm mưu và tình yêu tập 348 Cô nghe nhạc trong phòng tắm và bước vào. Cô nhìn thấy showpiece và nhặt nó. Dhamaka xảy ra. Gia đình nghe âm thanh và vội vã vào phòng Vidya và thấy khói allover.

Kokila nói Gopi đã đến đây để tìm kiếm Vidya và Meera và nhận ra rằng Gaura bắt cóc tất cả 3 người họ. Âm mưu và tình yêu tập 348 Cô tìm thấy lá thư của Gaura trong đó Gaura đã viết đến và gặp cô ấy ra nếu cô ấy muốn Bahu và potis cô trở lại. Kokila chạy ra ngoài và hét ở đâu Gaura, nơi đang Bahu và potis tôi.

Gaura đến trong xe jeep với goons của mình, bắt cóc cô và lá. Gia đình đến muộn như cảnh sát Ấn Độ và thấy hút thuốc lá trên tất cả. Âm mưu và tình yêu tập 348 Ahem chạy và hét mẹ đang ở đâu.

Sau pheras, Kokila hỏi Ahem để Dorn mangalsutra vào cổ Gopi và nói con gái mình đã chọn nó. Âm mưu và tình yêu tập 348 Ahem nhờ Meera và Vidya và nói rằng họ là những tài sản quý giá nhất của cuộc đời mình. Vidya hỏi gì về maa. Ông nói Gopi là cuộc sống của mình. Sau khi kết hôn đã hoàn tất , Gopi và Ahem chạm chân người lớn tuổi và tiến hành các phước lành của họ.

Nguồn tổng hợp