Trực tiếp phim Trận đồ bát quái tập 32 ngày 11/5/2016. Biết được bí mật Lan Phương hãm hại mình ông Hải liền đến đầu độc và đốt xác cô… Diễn biến phim sẽ ra sao? Mời các bạn cùng đón xem!